Business Case – kontor

Vi estimerer, at de tomme erhvervsarealer, på baggrund af den gode stand samt ejendommens placering, vil kunne genudlejes til en markedsleje på 1.800 DKK/m2/år. I nedenstående tabel ses en oversigt over nyere kontorudlejninger i området. Her ligger lejeniveauet i spændet 1.800-2.100 DKK/m2/år på baggrund af sammenlignelig mikroplacering samt bygningskvalitet. Prisen for genudlejning og genistandsættelse af disse arealer er estimeret til 2.000 DKK/m2.

Det vurderes, at loftarealet kan konverteres til bolig således at ejendommens to øverste etager udgør ejendommens boligareal.

Ved fortsat at anvende ejendommen til kontor, har investor mulighed for at risikoafdække på både kort og lang sigt, da ejendommens struktur og beliggenhed giver brede anvendelsesmuligheder.

Prisfastsættelse

Image title

Your subtitle here

Kontorudlejning i området

Image title

Your subtitle here

Fliser

Følsomhedsanalyse

Ved genudlejning af kontorarealerne er lejeniveauet et af de vigtigste parametre. Nedenfor vises hvordan ejendommens pris påvirkes af forskellige lejeniveauer

Image title

Your subtitle here

Fliser


For at danne et billede af konkurrencesituationen i området omkring H.C. Andersens Boulevard 38, vil er i følgende afsnit blive beskrævet de mest populære kontorområder i København.

Lejeniveau og konkurrencesituation

Nordhavn

Siden Københavns Kommune og regeringen i 2005 indgik en aftale om udvikling af Nordhavn, er området blomstret op, med om- og nybygning af især kontor- og boligbyggeri. For at skabe plads til de nye lejere i området er containerterminalen flyttet til Ydre Nordhavn, og området har i dag blandt andet Kromann Reumert, PFA Pension og BankInvest som kontorlejere. Ydermere er Nykredits nye hovedsæde i Nordhavn under opførelse, som forventes færdig i andet halvår af 2022. Som kontorlejer i området er man placeret i nye bygninger i et område, som er under rivende udvikling.

På grænsen til Nordhavn ligger Nordhavn Station, som forbinder stationen med Nørreport og Københavns Hovedbanegård på henholdsvis 5 og 9 minutter. I starten af 2020 bliver Nordhavn Station suppleret med en metrostation, som gør det let for områdets kontorlejere at komme til og fra kontoret.

Image title

Your subtitle here

Kalvebod Brygge

I slut 1990’erne blev der bygget flere større kontorbygninger på Kalvebod Brygge syd for Langebro, herunder Nykredits hovedsæde og Ingeniørforeningen i Danmarks kontorbygning. I samme periode blev Copenhagen Marriott Hotel og Det Kongelige Bibliotek (Den Sorte Diamant) opført. Med en smuk udsigt over havneløbet centralt i København er det et attraktivt område at bosætte sig som kontorlejer. I 2011 blev Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge udvidet med opførelsen af Krystallen, der med sin mangefacetterede glasfacade fremstår som en markant bygning i området.

Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro Station ligger i gåafstand fra Kalvebod Brygge, hvorfra de mange toglinjer gør det let at komme både til og fra kontoret. Med metrostrækningen Cityringens åbning bliver transporten endnu lettere, især med henblik på at komme rundt i København.

Image title

Your subtitle here

H.C. Andersens Boulevard

I området vest for Strøget og omkring Hovedbanegården er der flere bygninger med kontor i varierende størrelser. De mest markante kontorbygninger er Industriens Hus og Axel Towers. Industriens Hus blev genopført i 1977-79 og gennemgik en gennemgribende omdannelse i 2011-13, så bygningen nu fremstår med stor glasfacade. Axel Towers stod færdig i 2017, og blev i 2018 kåret til Københavns smukkeste bygning. Kontorlejere i dette område nyder særligt godt af den lette adgang til kontoret på baggrund af mange transportmuligheder. Ydermere gør placeringen det oplagt at møde forretningsforbindelser over en frokost på et af de mange spisesteder i Indre By.

I gåafstand ligger Københavns Hovedbanegård, som gør tilgangen til og fra kontoret i dette område let. Med metrostrækningen Cityringens åbning vil transporten blive endnu lettere, især for dem bosiddende i Københavns- eller Frederiksberg Kommune.

Image title

Your subtitle here

Frederiksstaden

I Frederiksstaden har kontorerne blandt andet Amalienborg og Marmorkirken, samt adskillige ambassader, som naboer. Området er kendt som det mest eksklusive kvarter i København, og er ligeledes hjemsted for mange advokatvirksomheder. Området bærer hovedsageligt præg af nærheden til hovedresidensen for den danske kongefamilie, hvilket kan spores i bygningernes arkitektoniske stil samt kvalitet. Kontorlejere i dette område nyder derfor godt af den prestige, som det medfører at være lokaliseret her.

Området er en smule isoleret fra togstationer, med Østerport og Nørreport Station som de tætteste stationer. I forbindelse med metrostrækningen Cityringens åbning vil området dog få gode transportmuligheder, da en metrostation åbner ved Marmorkirken, hvilket gør det let at komme rundt i København samt giver let adgang til togstationerne, hvorfra man kan komme videre rundt i Region Hovedstaden.

Image title

Your subtitle here

De fire fremhævede kontorområder i København nyder hver sine styrker og svagheder. H.C. Andersens Boulevard er en attraktiv kontorplacering, med en af de mest centrale beliggenheder, der gør det let for både medarbejdere samt forretningsforbindelser at komme til kontoret. Med åbningen af København H Metrostation vil det være muligt, at komme hele København rundt på blot 24 minutter.

Fliser


På følgende kort er 10 ejendomme fremhævet, som er handlet siden 2016 og kan sammenlignes med H.C. Andersens Boulevard 38 på baggrund af anvendelse som kontor- eller blandet ejendom.

Sammenlignelige handler

Fliser