Ejendomsbeskrivelse

Ejendommen er velbeliggende i den sydlige del af H.C. Andersens Boulevard og blot 650 meter fra Københavns Hovedbanegård. Placeringen skaber stor persongennemstrømning på den centrale gade og der er let adgang til ejendommen for både medarbejdere og boliglejere. Den lette adgang til ejendommen vil i forbindelse med åbningen af metrostrækningen Cityringen blive endnu lettere, når Hovedbanegården bliver suppleret med en metrolinje.

Ejendom med blandet anvendelse

Den centralt beliggende ejendom er opført i 1904 i nederlandsk renæssancestil, med en facade opført i røde mursten og en stueetage bygget i grå sandsten. Ejendommens facade er ydermere præget af to hængetårne, det ene med tilhørende spir og det andet med udløb, hvilket giver ejendommen et beundringsværdigt og herskabeligt udtry

Bygningen omfatter ifølge BBR et samlet erhvervsareal på 2.540 kvadratmeter samt et boligareal på 641 kvadratmeter.

Attraktive værdipotentialer

H.C. Andersens Boulevard 38 indeholder et nuværende værdipotentiale, idet ejendommens status som erhvervsejendom gør, at de nuværende boliglejemål er omfattet af lejeloven, hvilket giver mulighed for, at hæve den eksisterende boligleje. Erhvervsarealet kan konverteres til boliger hvoraf de samlede lejeindtægter kan hæves, men investor kan også genudleje arealerne som kontor med henblik på at benytte konverteringsmuligheden som risikoafdækning overfor kontortomgang.

Oprindeligt var gaden navngivet Vester Boulevard, men i anledning af H.C. Andersens 150-års fødselsdag skiftede gaden navn til H.C. Andersens Boulevard.

Historisk ejendom

Kort efter ejendommens opførelse i starten af det 20. århundrede flyttede flere velhavende personer løbende ind i ejendommen. De levede alene af deres private formue og boede her sammen med deres tjenestepiger.

I 1911 lejede opfinderen Valdemar Poulsen sig ind i stueetagen, som blev benyttet som laboratorium. Her blev båndoptageren opfundet, men hans helt store opfindelse var buesenderen, som skabte grundlaget for udbredelsen af trådløs kommunikation. På baggrund af hans opfindelser var han af flere omgange indstillet til Nobelprisen i fysik, og hans fremskridt indenfor trådløs telegrafi blev i år 2000 kåret som den største ingeniørbedrift i det 20. århundrede. I 1950 flyttede IBM ind i ejendommen, og introducerede to år senere en banebrydende teknologi til datalagring baseret på Valdemar Poulsens elektromagnetisme. I 1964 lancerede IBM det første fly-booking system i Europa, som blev anvendt af SAS.

Styrke
Attraktiv beliggenhed med stor persongennemstrømning Herskabelig facade Historisk lavt renteniveau.

Svagheder
Der er begrænsede parkeringsmuligheder nær ejendommen.

MULIGHEDER
Attraktiv kontorplacering Ejendommen indeholder mange anvendelsesmuligheder.

TRUSLER
Eventuelt stigende renteniveauer kan påvirke business case.

Fliser